top of page

Good Shepherd Parish in response to a positive case of COVID-19


English:

Monsignor Bernard Kiely, the Parish Priest of Good Shepherd Parish in Balmoral. Has issued a statement in response to a positive result of one of the attendees of the Sunday 9:30am Mass (15th March 2020). If you have been showing symptoms of COVID-19, from 15th March 2020 until now. We ask you to call COVID-19 Healthline on 0800-358-5453! We have included the response letter that was sent by Monsignor Bernard.


Thank you, and God Bless us all!


Tagalog:

Ang punong pari ng Parokya, si Monsignor Bernard Kiely ng Good Shepherd Balmoral, Auckland. Nagpalabas po ng isang pahayag sa lahat ng mga tagaparokya, bilang tugon sa isang positibong resulta ng isa sa mga dumalo nung Missa sa Linggo ng 9:30 am (ika-15 ng Marso 2020). Kung nagpapakita po kayo ng mga sintomas ng COVID-19, mula ika-15 ng Marso 2020 hanggang sa ngayon. Hinihiling namin sa iyo po na kayo ay mag-pakonsulta at tumawag sa COVID-19 Healthline (0800-358-5453). Para sa inyong impormasyon kalakip ang sulat na pinadala ni Monsignor Bernard.


Maraming Salamat, at pagpalain po tayo ng Panginoon!
219 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page